X

Public Sense er en kommunikations- og PR virksomhed med fokus på involverende kommunikation. Det er ikke længere nok at ramme en given målgruppe. I en tid, hvor trends konstant skifter og medierne er i konstant udvikling, kræver det indsigt og kendskab til de rette værktøjer. Vi har dem.


All Om os

Om os

Public Sense er en kommunikationsvirksomhed. Vi arbejder primært med kommunikations- løsninger af involverende karakter. Vi løser opgaver for både offentlige og private virksomheder, og det har været vores kerneområde siden stiftelsen i 2005.

Kommunikation handler for os om, at vi kommunikerer og interagerer med hinanden – når som helst, hvor som helst, med hvem som helst og på alle platforme. Mulighederne for at kombinere visuelle, auditive og tekstuelle kilder, hvor modtageren har mulighed for at interagere med ’stoffet’, åbner nye perspektiver for dialog og involvering. Vi tror på kommunikation med involvering.